Information

Sjukdomen Blastomycosis hos hundar


Om din hund älskar att tillbringa sin fritid med att gräva upp fuktig jord är det viktigt att känna till tecken och symtom på blastomykos. Denna svamp trivs i fuktig jord, särskilt i områden med sötvatten i hela Mellanvästern och södra stater, som Ohio och Tennessee. Medan behandling är tillgänglig för blastomykos är en korrekt diagnos och tidig behandling avgörande för en positiv prognos.

Hur Blastomyces Dermatitidis sprider sjukdom

Blastomyces dermatitidis svamp finns i områden där sönderfallande organiskt material, såsom löv eller trä, trivs. Fuktig sandjord nära friska vattendrag är en annan källa. När din hund stör jorden som innehåller denna svamp, svampsporer släpps ut i luften. När din hund andas in reser dessa sporer in i lungorna, där de tar tag och reproducerar. När reproduktionen börjar sprider sig svampen genom hela kroppen och kan infektera flera organ.

Hundar med större risk för infektion

Medan blastomykos kan påverka alla raser, oavsett ålder eller kön, har vissa raser en större risk. Intakta hanhundar av stora raser och sportraser tenderar att ha en större risk på grund av roaming och ökad exponering för miljöer där svampen finns. I områden där Blastomyces dermatitidis trivs, såsom stater i Mellanvästern och Mellanatlanten, ökar risken för infektion. Detta gäller särskilt om du bor nära områden med sötvatten, till exempel en bäck eller sjö.

Vad svampen gör med din hund

Symtom associerade med blastomykos kan variera beroende på det område av kroppen som är infekterad. Vanliga symtom inkluderar feber, aptitlöshet, viktminskning, andningssvårigheter och hosta. Om sporerna sprider sig i ögonen kan du se urladdning och inflammation. Hudskador fyllda med en pusliknande substans kan också vara närvarande.

Hur man behandlar Blastomycosis

När din veterinär diagnostiserar blastomykos börjar behandlingen vanligtvis med orala svampdödande läkemedel, inklusive itrakonazol och flukonazol. I de flesta fall kommer din hund att ta detta läkemedel i minst två månader, varav sex månader är den genomsnittliga behandlingstiden. Läkemedlet måste ges i minst en månad efter att symtomen försvunnit. Eftersom vård sker hemma och varar i många månader är det viktigt att följa alla medicineringsanvisningar som din veterinär ger dig. I sällsynta fall kan ett återfall inträffa. Risken för detta är störst när sporerna infekterar ögonen, nervsystemet eller testiklarna. I det här fallet kan det vara nödvändigt att ta bort ögat eller kastrering.

Blastomykos kan också smitta dig

Blastomykos kan också förekomma hos människor, även om en direkt spridning mellan dig och din hund är ovanlig. Om du behandlar gråtande lesioner på din hunds hud, använd handskar och vård, särskilt om du har öppna snitt. Sporer kan överföras från ett öppet sår till ett annat. Om din hund inte har några öppna sår är chansen att du får blastomykos från honom liten. Men om din hund utvecklar blastomykos, är det stor chans att du också har stött på sporerna från miljön. Symtom hos människor inkluderar feber, frossa, hosta, muskelsmärta och ledvärk. Dessa symtom uppträder vanligtvis tre till 15 veckor efter exponering. Om din hund diagnostiseras med blastomykos och du utvecklar influensaliknande symtom är det en bra idé att meddela din läkare.

Referenser


Titta på videon: Livsförändringar. Vad får dig att känna dig levande? (Januari 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos