Information

Eosinofil granulom katt naturlig behandling


Eosinofil granulom katt naturlig behandling

Eosinofil granulom katt naturlig behandling

Naturliga botemedel och behandlingar för eosinofil granulom

Eosinofil granulom katt naturlig behandling

Eosinofilt granulom är en mycket sällsynt sjukdom hos katter, och mycket få fall har beskrivits i litteraturen. Det har uppskattats att mindre än 1 % av kattkatter är drabbade, men detta kan vara högre eftersom det ofta inte är känt att ett eosinofilt granulom kan uppstå. Sjukdomen tenderar att drabba unga vuxna katter, ofta i åldersgruppen 7-9 år.

Vilka är tecknen på eosinofilt granulom hos katter?

Det vanligaste tecknet på sjukdomen är en knölig svullnad över axlar och huvud. Katten kommer ofta att klia och slicka denna svullnad, och när den är riktigt förstorad kan svullnaden påverka kattens förmåga att se och/eller höra. I mycket svåra fall av eosinofil granulom kommer katten att ha svårt att svälja.

När påverkar eosinofilt granulom katter?

Eosinofilt granulom är en sjukdom i hud och mjukvävnad, och den kan påverka vilken del av kroppen som helst. Det är vanligare hos unga katter, särskilt de som inte är fullvuxna och är i tonåren. Det uppstår vanligtvis efter en period av stress eller infektion, även om den specifika orsaken till att sjukdomen uppstår inte är känd.

Eosinofil granulom förekommer hos katter som vanligtvis är mellan 4 och 9 år gamla.

Majoriteten av katter med eosinofil granulom kommer att vara under 12 år.

Eosinofila granulomkatter är vanligtvis honor.

Eosinofil granulom hos katter är vanligast under vinter- och vårmånaderna.

Hur vanligt är eosinofilt granulom hos katter?

Eosinofilt granulom är inte särskilt vanligt hos katter, och när det uppstår är det mycket ofta en ensam knöl hos en ung katt. Även om det inte är särskilt vanligt hos katter, uppskattas det att 1 av 2 000 katter har sjukdomen någon gång i livet.

Hur diagnostiseras eosinofilt granulom hos katter?

I de flesta fall av eosinofilt granulom kommer en klump att finnas på kattens huvud och axlar. Katten kan eller kanske inte kan se eftersom svullnaden är så stor. Huden blir rodnad och katten kan klia sig på klumpen. Det är inte ovanligt att klumpen sväller av att den är repad.

Hur behandlas eosinofilt granulom hos katter?

Eosinofilt granulom är en kronisk sjukdom och den kommer ofta att finnas i ett antal månader innan den behandlas. M att behandla det eosinofila granulomet är att få katten bekväm och att förhindra att svullnaden blir värre. Detta görs genom att ge katten medicin som kommer att minska mängden inflammation som uppstår.

Behandlingsalternativ för eosinofilt granulom hos katter

Behandling av eosinofil granulom bestäms från fall till fall. Behandlingens m är att stoppa utvecklingen av sjukdomen, och detta görs genom att minska mängden inflammation som finns i kattens kropp.

Läkemedel som kan användas för att behandla eosinofilt granulom hos katter inkluderar:

Prednisolon

Kortikosteroider minskar inflammation och svullnad i kattens kropp. Prednisolon är mycket bra på att behandla det eosinofila granulomet.

Prednisolon används i en dos på 1 mg/kg (2,5 mg/lb) per dag för att minska svullnaden och inflammationen som uppstår. Behandlingen används vanligtvis i 4 till 6 veckor.

Azatioprin

Azatioprin är ett mycket vanligt använda läkemedel som används för att behandla ett antal tillstånd hos katter, inklusive en mängd olika inflammatoriska sjukdomar, såsom eosinofil granulom. Azatioprin minskar inflammationen och svullnaden som uppstår i kattens kropp. Det används i en dos på 2,5-5 mg/kg (5-10 mg/lb) per dag. Behandlingen pågår vanligtvis i 6 veckor.

Acyclovir

Acyclovir är ett antiviralt läkemedel som används till katter som är drabbade av eosinofil granulom, och även hos katter som har ett tillstånd som liknar eosinofilt granulom. Katten kommer att behöva behandlas i 6 veckor.

Cyklosporin

Cyklosporin är ett läkemedel som används för att dämpa immunförsvaret. Det används för att undertrycka ett immunsvar mot sjukdomen som orsakar svullnaden i kattens kropp. Det används vanligtvis för att behandla eosinofilt granulom när andra mediciner har flytt för att behandla sjukdomen. Det ges i en dos av 2mg/kg (5mg/lb) per dag. Behandlingen pågår vanligtvis i 6 veckor.

Eosinofil granulom katt naturlig behandling

Det är inte möjligt att säga hur man behandlar eosinofilt granulom hos katter eftersom det inte finns några tillgängliga långtidsstudier som har undersökt effekten av någon av de mediciner som används för att behandla sjukdomen. Det är viktigt att katten övervakas noga av en veterinär.

Naturliga botemedel och behandlingar för eosinofil granulom

Vilka är de naturliga botemedel och behandlingar för eosinofil granulom?

Det finns ingen beprövad behandling för eosinofil granulom. I de flesta fall av sjukdomen kommer katten att återhämta sig och klumpen kommer att minska i storlek under en period av 6 veckor eller så.

Någon eosinofil gran


Titta på videon: 4 ting du må tenke på før du får katt (Januari 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos